Färre tas in på högskolan – men fler vill bli sjuksköterska

Färre tas in på högskolan – men fler vill bli sjuksköterska
Studenterna totalt blir färre, men sjuksköterskeutbildningen lockar fler. Arkivbild: Colourbox

Efter att ha nått ”extrema nivåer” under förra läsåret har de flesta program på universitet och högskolor i år fått in färre studenter som nybörjare. Men det gäller inte sjuksköterskeutbildningarna.

25 november 2010

Två procent. Så många färre studenter har Sveriges universitet och högskolor denna hösttermin jämfört med förra höstterminen. Men samtidigt som till exempel civilekonom- och socionomprogrammen minskar kraftigt (minus 13 procent för båda) ökar antalet inskrivna nybörjare på sjuksköterskeutbildningarna, både på grundutbildningen (+ 3 procent) och på specialistutbildningarna (+ 9 procent).

Enligt Ellen Almgren, utredare på Högskoleverket, kan en del av förklaringen ligga i att några universitet och högskolor nu har fått tillbaka sin examensrätt. Men om det är hela sanningen törs hon inte uttala sig om.

Naturlig minskning

Annars anser hon att den minskning av antalet studenter som har registrerats är fullt naturlig. I själva verket betraktar hon förra årets siffror som ”extremt höga”. Dels rådde lågkonjunktur, dels har antalet 19-åringar aldrig varit så stort i Sverige tidigare – och kommer heller inte att vara under överskådlig framtid.

Samtidigt varnar hon för att dra alltför stora växlar på analysen, i alla fall om man försöker gå ner på detaljnivå.

– Det är en ganska övergripande och rätt preliminär redovisning. Man ska vara försiktig om man tittar på detaljerna, säger hon.

Lågkonjunkturen viktig förklaring

Även om det minskade antalet nybörjare i högskolan till del beror på färre 19-åringar i landet, finns det också andra orsaker. Högskoleverket tar i sin analys fram att det rådde en djup lågkonjunktur i fjol, och att den förbättrade konjunkturen är en ännu viktigare förklaring till att antalet nybörjare i högskolan har minskat.

Analysen visar också att antalet nybörjare på magister- och masterprogrammen har ökat också i år, med 8 procent på magisterprogrammen och 22 procent på masterprogrammen.

Betald utbildning?

Vårdförbundets ordförande Anna-Karin Eklund är glad åt att fler väljer att utbilda sig till sjuksköterska och går specialistutbildningarna.

– Vi behöver fler sjuksköterskor i Sverige. Och när det gäller specialistsjuksköterskorna är det helt nödvändigt med tanke på att andelen har minskat kraftigt under flera år, säger hon.

Kanske har den stora uppmärksamheten kring just specialistsjuksköterskorna bidragit till att fler söker den utbildningen.

– Men jag hoppas verkligen att de både får utbildningen betald av sina arbetsgivare och att de sedan får betalt för den nya kunskap de skaffar sig, säger Anna-Karin Eklund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida