Fler vill studera – men inte till sjuksköterska

Trenden har vänt, fler söker sig till universitet och högskolor igen. Men utbildningarna till specialistsjuksköterska går emot trenden, där har antalet nybörjare minskat.

20 november 2007

Antalet studenter vid högskolorna och universiteten har minskat i flera år. Men nu har trenden vänt, och enligt en rapport frånHögskoleverket, som publiceras i dag, ser den ut att hålla i sig; antalet sökande till utbildningarna i vår är högre än inför förra våren.

Men när det gäller sjuksköterskeutbildningarna är antalet nybörjare i princip oförändrat, och när det gäller utbildningarna till specialistsjuksköterska har antalet nya studenter minskat med drygt 300 eller cirka 4 procent.

Också antalet nybörjare på lärarutbildningen har minskat, med 5 procent.

En annan tendens är att antalet utländska studenter ökar kraftigt. Medan antalet studenter från Sverige har ökat med 4 procent är de utländska studenterna 10 procent fler detta läsår.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida