Forskningsmiljoner att söka

Svensk sjuksköterskeförening, ssf:s, vetenskapliga råd är glada över att vårdforskningen lyfts fram som ett av sju strategiska forskningsområden i forskningspropositionen. Av 560 miljoner till medicinsk forskning för åren 2009 till 2012 får vårdforskningen dela på 70. Gertrud Östlinder, som ansvarar för forskningsfrågor på ssf, vill uppmana vårdforskare att inte bara söka pengar till vårdforskning.

– Forskande sjuksköterskor kan även söka medel av de övriga miljonerna till medi­cinsk forskning. Pengarna är inte öronmärkta till en specifik yrkesgrupp, säger hon.

Exakt vilka projekt som kommer att få del av pengarna är ännu inte klart. Det avgörs av Vetenskapsrådet. Lärosätena, inte enskilda forskare, får skicka sina ansökningar dit.

Övriga sex områden som prioriteras i forskningspropositionen är: molekylär biovetenskap, stamceller och regenerativ medi­cin, epidemiologi, diabetes, cancer och neurogenerativa sjukdomar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida