Fortsatt sjuksköterskebrist i Umeå

Fortsatt sjuksköterskebrist i Umeå
"Mig veterligen finns det ingen avdelning som har löst sommarbemanningen helt och hållet", säger Charlotta Hellström, ledamot i Vårdförbundet Västerbotten, angående bemanningssituationen på Norrlands universitetssjukhus i Umeå.

Det råder stor sjuksköterskebrist på Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Ortopedklinikens elektiva vårdavdelning har tvingats halvera antalet platser vilket skapat köer och ett ökat tryck på personalen. Vårdförbundet befarar att situationen förvärras under sommaren.

Sedan slutet av mars är endast 8 av 16 vårdplatser öppna på ortopedklinikens elektiva avdelning. Orsaken är en omfattande brist på sjuksköterskor, ett problem som funnits sedan hösten 2011 och som Vårdfokus skrev om i januari. Ett stort antal operationer har fått ställas in och många patienter skickas utomläns vilket ökar kostnaderna för landstinget.

– Dessutom är arbetsmiljön mycket tuff och personalena mår dåligt då patienterna trycker på och undrar varför köerna växer, det går helt enkelt inte att hålla vårdgarantin, berättar Charlotta Hellström, ledamot i Vårdförbundet Västerbotten och huvudskyddsombud.

Hon berättar att personalen länge krävt aktiva rekryteringsåtgärder från sjukhusledningen. Men ännu har det inte gett något resultat. De sjuksköterskor som tar examen till sommaren har tackat nej till jobb eftersom lönen är för dålig.

Charlotta Hellström säger att sjuksköterskebristen inte bara är ett problem på ortopedkliniken. Psykiatrin kommer att stänga en hel avdelning under sommaren, intensivvårdsavdelningen behöver dra ner antalet vårdplatser och på kirurgen är det många överbeläggningar och problem att få in personal.

– Mig veterligen finns det ingen avdelning som har löst sommarbemanningen helt och hållet. Så problemet ser bara ut att eskalera, säger Charlotta Hellström.

Vårdfokus har utan framgång sökt Christina Elmros, personalchef i Västerbottens läns landsting, för en kommentar.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida