Gamla universitet premieras

Fördelningen av pengar till universitet och högskolor är orättvis. Nya universitet missgynnas i förhållande till de gamla.

Det visar en utvärdering gjord av universiteten i Växjö, Örebro, Karlstad och Mittuniversitetet i Sundsvall. Orättvisan beror till stor del på att ett avgörande kriterium för att få pengar är mängden publicerad forskning. Det är framför allt hur man räknar citeringar i vetenskapliga tidskrifter som ställer till det.

– Citeringarna bygger på artiklar som har genererats under flera årtionden och det är det som är skevt. På de nyare universiteten har vi inte en chans att komma upp i samma mängd citat som Uppsala och Lund, säger Johan Sterte, rektor för Växjö universitet.

Vad tycker du att man ska använda för kriterier i stället när forskningspengar fördelas till forskning?

– Jag tycker inte att det är fel att använda citeringar som kvalitetsmått, men det skulle vara rättvisare om man satte en tidsgräns bakåt i tiden. Man kan säkert räkna ut vilket år den gränsen är lämplig att sätta, säger Johan Sterte.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida