Handledning gör nyutbildade sjuksköterskor tryggare i yrkesrollen

Handledning gör nyutbildade sjuksköterskor tryggare i yrkesrollen
Handledning i grupp kan vara ett sätt att minska nyutbildade sjuksköterskors stress. Arkivbild: Colurbox

I Jönköping tar sjukhusledningarna nya sjuksköterskors stress på allvar och startar handledning i grupp.

27 augusti 2014

Jönköpings läns landsting vill att nyutbildade sjuksköterskor ska bli tryggare i sin yrkesroll och erbjuder därför handledning till dem som har arbetat kortare än fem år. Handledningsgruppen leds av en psykolog och av företagssköterskan Ann Lund vid landstingets Arbetsmiljöenhet.

– Jag tror att reflektion och rollhandledning i grupp fyller ett stort behov hos nyutbildade sjuksköterskor. Jag har tidigare arbetat som vårdenhetschef och efterlyste då den här typen av stöd till nyanställda, säger hon.

Inte först

Handledningen vänder sig till sjuksköterskor på Värnamo sjukhus, men de är inte först i Jönköpings läns landsting. För ett år sedan startade Höglandsjukhuset i Eksjö en grupp och i höst startar ännu en även där.

– Vi såg behovet av handledning för nya sjuksköterskor och påtalade det för sjukhusledningen, säger Annelie Mattelin, också hon företagssköterska vid Arbetsmiljöenheten.

Utvärderingen har varit positiv.

– Sjuksköterskorna tyckte att handledningen gav dem verktyg för att hantera vardagen bättre och de uppskattade att få diskutera problemen med andra och kunna känna igen sig i varandras upplevelser, säger hon.

Ökad medvetenhet

Utvärderingen visade också att handledningen ledde till bättre samarbete, att sjuksköterskorna mer vågade erkänna om något blev fel och att de blev mer medvetna om sin egen stress.

– Dagens sjuksköterskor är utsatta för en större press än vad jag var när jag blev färdig för över 30 år sedan. Flera av de nya sjuksköterskor jag möter känner sig stressade av att de inte har koll på allt – och av känslan av att de borde ha det, säger Ann Lund.

Datoriserade journaler, slimmade organisationer, rekryteringssvårigheter och allt fler administrativa uppgifter. Ann Lund ser flera orsaker till den ökade pressen på sjuksköterskorna – och det är också sådant som hon tror kommer att tas upp under handledningen.

Vårdförbundets två måsten

Handledningsgruppen vid Värnamo sjukhus startar den 11 september och omfattar tio deltagare som ska träffas vid sex tillfällen. Sjukhusledningen skriver att de ser handledningen som ett led i att stötta och erbjuda nya sjuksköterskor hälsofrämjande insatser.

Ann Lund tycker att initiativet är lovvärt. Det stämmer också väl överens med Vårdförbundets idé om vad vården bör satsa på. ”Säkra kompetensförsörjningen genom att införa strukturerad yrkesintroduktion med reflekterande gruppträffar”, skriver förbundet i broschyren Två måsten i vårdpolitiken.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida