Högskoleverket vill skärpa kraven på psykoterapiutbildningen

Högskoleverket vill avskaffa förkunskapskraven för att bli antagen till psykoterapiutbildning, begränsa antagningen till vissa yrkesgrupper, och integrera utbildningen inklusive den kliniska praktiken i de utbildningar som kan utgöra grund för examen, till exempel psykologutbildningen.

Sina förslag ställer Högskoleverket till regeringen. Verket har tidigare påpekat att det finns stora brister inom psykoterapeututbildningen. Den grundläggande utbildning i psykoterapi som krävs för att bli antagen bedrivs i dag helt utan offentlig kontroll och det krävs inget tillstånd från vare sig Högskoleverket eller regeringen för att starta utbildningen.

Därför finns det i dag många utbildningar med olika inriktning och varierande kvalitet, studenterna har olika mycket förkunskaper och vissa utbildningar uppfyller inte ens kraven för behörighet till psykoterapiutbildningen, skriver Högskoleverket i ett pressmeddelande. 

Studenterna kan därför inte vara säkra på att efter utbildningen vara behörig att fortsätta på psykoterapiutbildningen. Högskoleverket pekar också på psykoterapiutbildningarnas kliniska praktik som ett stort problem. Praktiken ligger i dag helt utanför utbildningen och har ofta obetydlig anknytning till psykoterapi men blir ändå godkänd för examen. 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida