Högskolor beredda ta emot Stockholms sjuksköterskestudenter

Stockholms tre enskilda högskolor inom vårdområdet erbjuder sig att ta emot en stor del av de studenter som skulle ha börjat på Karolinska institutet i januari.

Karolinska institutets indragna examensrätt på sjuksköterskeutbildningen innebär att 190 studenter står utan utbildningsplats i januari. Det är hälften av alla platser i Stockholm.

Men rektorerna för Ersta Sköndals högskola, Sophiahemmets högskola och Röda korsets högskola är beredda att ta emot 112 studenter extra i januari och ännu fler de kommande två terminerna.

– Det är ont om tid, regleringsbrevet till landets universitet och högskolor går ut den 18 december, så vi budade över vårt förslag till utbildningsdepartementet för en vecka sedan, berättar Sophiahemmets rektor Jan Åke Lindgren.

Regeringen beslutar

Regeringen styr högskolor och universitet via regleringsbrev som det tas beslut om vid årets sista sammanträde. Därav brådskan.

– Det är viktigt att reglera det här snabbt. Vi tittar på olika lösningar och meddelar besked så fort vi vet, säger forskningsminister Lars Lejonborgs pressekreterare Eva-Marie Byberg som inte känner till högskolornas skrivelse men efter lite letande bekräftar att den har kommit in.

Få platser i Stockholm

Redan i somras, långt innan någon visste att antalet utbildningsplatser i Stockholm skulle komma att halveras i januari, skrev de tre högskolorna och landstinget till utbildningsdepartementet. Man påpekade att Stockholm har det i särklass lägsta antalet platser på sjuksköterskeutbildningar i landet räknat på befolkningsunderlaget.

Utbildningsplatser kan flyttas från en högskola till en annan men det kräver ett regeringsbeslut.

Kan fylla bristen

Om högskolorna får tillfälliga extraanslag kan de redan i vår tillsammans ta in två tredjedelar av de studenter som missar sina platser på Karolinska institutet. För de två kommande intagningarna är de beredda att öka antalet platser så att det motsvarar bortfallet.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida