Hur vill Vårdförbundet forma specialistutbildningen?

Vårdförbundets krav är att den ska ske inom ramen för en anställning. Lisbeth Löpare Johansson leder en grupp som utrett hur det ska gå till.

— Vi föreslår en akademisk specialisttjänst­göring för sjuksköterskor. Landstingen och kommunerna får ansvar för att inrätta utbildningsanställningar. Sjuk­sköterskor ska kunna söka en utbildningsanställning för att specialisera sig, oavsett om man arbetar där i dag eller inte, och få anställningsvillkor som är reglerade i kollektivavtalet under studietiden.?

Så utbildningen ska ske på arbetsplatsen??
— Tanken är att specialistutbildningen i större utsträckning ska integreras med det kliniska arbetet och bli mer direkt kopplad till verksamheten. Men det är alltid universiteten och högskolorna som ansvarar för utbildningen och som examinerar. Det är viktigt att det fortsätter vara en akademisk examen på magister eller masternivå. ?

Finns det förslag ocksåför de andra yrkesgrupperna inom Vårdförbundet??
— Vi tror att det är bra att börja med sjuksköterskorna som redan har en reglerad specialistutbildning och där det just nu finns ett starkt intresse från flera håll att hitta lösningar på bristsituationen. Vi arbetar också med utbildningsfrågor för barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor och idén kan anpassas till dem. ?

Betald specialistutbildning har diskuterats länge. Varför skulle något hända nu??
— Det har varit svårt att komma vidare i den här frågan eftersom vi inte har haft ett konkret förslag, därför tror vi att det här kan bli början på en diskussion med de politiska partierna, med arbetsgivarna, lärosäten och Socialstyrelsen om hur det ska utformas. Alla vinner på att vi hittar en lösning på bristsituationen och vi är öppna för diskussioner.?

Vad blir nästa steg??
— Vi kommer att arbeta strategiskt och boka in möten med beslutsfattare både nationellt och lokalt för att föra vår idé vidare. ?

— Förhoppningen är också att vi ska få pilottesta modellen till exempel inom äldrevården som är ett område där det finns väldigt få specialistsjuksköterskor i dag trots att behovet är stort.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida