Ingen vet riktigt vidden av bristen

Gång på gång, år efter år, talas det om bristen på specialistutbildade sjuksköterskor. Men hur stor är bristen egentligen? Det är det ingen som vet. Åtminstone inte på nationell nivå.

Socialstyrelsen har regeringens uppdrag att fortlöpande ta fram underlag för sin analys av tillgången och efterfrågan på vårdpersonal. I dagsläget begränsas analysen till yrkeskategorierna barnmorskor, sjuksköterskor, läkare, tandhygienister och tandläkare. Och det handlar än så länge bara om tillgången.

– Det är svårt att få fram bra mått på behov eller efterfrågan eftersom det handlar om politiska prioriteringar i de enskilda landstingen, säger Charlotta Hansell, projektledare för Socialstyrelsens nationella planeringsstöd.

Varje år görs dock en enkät till landstingen där de mer allmänt får svara på vilka behov de har. I den senaste rapporten för 2007 bedömde landstingen att det finns en generell brist på specialistsjuksköterskor, i synnerhet yrkeserfarna. De mest frekventa bristspecialiteterna var operation, psykiatri och intensivvård.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida