Insänt & Debatt

Vårdfacket rapporterade på webben från diskussionerna under Specialistsjuksköterskans dag, bland annat om ett förslag att slopa dagens inriktningar och i stället införa en generell specialistutbildning i omvårdnad. Det har fått läsare att reagera:

25 februari 2010

Bevara onkologin?
Det är mycket olyckligt om inriktningen för specialistutbildningen tas bort när behovet är det omvända. Inom onkologin är det av yttersta vikt att sjuksköterskan har en fördjupad onkologisk kunskap i omvårdnad. Den onkologiska patienten har stora omvårdnadsbehov som behöver uppmärksammas och optimeras. Det utförs bäst av en specialistsjuksköterska inom onkologi.?

– Karin Wieselblad, specialistsjuksköterska onkologi??

Vad blir det för kompetens??
Jag blir orolig om utbildningen ska vara densamma för alla specialistsjuksköterskor. Att jämföra med utbildningen till civilingenjör är helt felaktigt. Jag tycker att utbildningen möjligen kunde vara längre och att de nya poängen kunde vara en frivillig magisterexamen. Vi måste vara rädda om de speciella kunskaper som vi får under specialistutbildningen. De motsvarar inte alls det som en civilingenjör ska göra när han/hon har gått sin utbildning utan är mycket specifika för varje inriktning.?

– Agneta Sige, specialistsjuksköterska inom anestesi??

0 i lönepåslag?
Jag gick ut min specialistutbildning i psykiatri i höstas. Lönepåslaget blev 0 kronor. Svaret från chefen när jag förhandlade blev »och vad får vi ut mer av dig för det?«. Vad svarar man på det? Jag har ingen lust att byta arbetsställe då jag jobbar på ett ställe där jag trivs.?

– En sur Jocke

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida