Intagningsstopp när lärosäten mister sin examensrätt

Högskoleverket drar in examensrätten på sjuksköterskeutbildningar vid Karolinska institutet i Solna, Uppsala universitet och Högskolan i Skövde.

2 december 2008

Värst drabbas Högskolan i Skövde, som mister rätten att examinera både på grundnivå och på specialistnivå. Karolinska institutet mister examensrätten för grundutbildningen och Uppsala universitet examensrätten för specialistnivån.

Alla studenter som redan går på respektive utbildning kommer dock att få gå färdigt sina utbildningar och kommer också att kunna avlägga sin examen vid de tre lärosätena.

”En tung dag”

– Det är förstås en väldigt tung dag för oss idag. Men ett ljus i mörkret för mig är att vi är på rätt väg, säger Leif Larsson, rektor för Högskolan i Skövde.

Högskolan i Skövde skulle ta in 130 studenter på sjuksköterskeprogrammet i januari. För 127 av dem var Skövde förstahandsvalet. Däremot var det inte aktuellt med några intagningar på specialistutbildningarna i vår.

– Vi är fast beslutna att göra allt för att så snabbt som möjligt få tillbaka examensrätterna. Det är inte minst en arbetsmarknadspolitisk åtgärd, eftersom vi försörjer både sjukhuset och hela Skaraborgs primärvård med sjuksköterskor, konstaterar Leif Larsson.

180 studenter

För Karolinska institutet (KI) blir konsekvensen av Högskoleverkets beslut ett intagningsstopp i minst tre terminer. Lärosätet tar normalt in 180 studenter per termin. Först om ett år räknar KI:s rektor Harriet Wallberg Henriksson med att man ska kunna söka om godkännande igen och om utbildningen då blir godkänd kan KI ta in nya studenter höstterminen 2010.

Högskoleverket (HSV) konstaterade vid sin utvärdering för ett år sedan att utbildningen vid bland andra KI inte höll måttet. Enligt Harriet Wallberg Henriksson har arbetet med att förbättra utbildningarna pågått med stor intensitet sedan dess.

”Beklagar”

– Det är bara att beklaga att vi inte har hunnit ända fram, säger hon.

Hon är inte beredd att kommentera varför man på KI inte har ”hunnit ända fram” – det var ju trots allt många högskolor och universitet som ådrog sig kritik mot utbildningens kvalitet från HSV. De flesta har nu blivit godkända.

Men på en punkt gör hon ändå en analys:

– Vi har satsat på att forskarutbilda våra egna lärare. Det tar sin tid. Detta är en fördröjningsfaktor. Sett i backspegeln skulle vi kanske ha satsat på att rekrytera forskarutbildade lärare utifrån.

Vill undvika uppsägningar

Att mista 180 studenter per termin under tre terminer innebär förstås en ekonomisk påfrestning. Kommer det att innebära att lärare måste sägas upp?

– Visst har det ekonomiska konsekvenser. Men jag är inte beredd att nu säga hur det blir, inte annat än att vi ska göra allt för att ingen lärare ska behöva sluta på grund av detta.

Inga antagningsbesked till vårens studenter har gått ut ännu. De som hade sökt till KI kommer därför att hänvisas till sina andrahandsalternativ.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida