Karolinska institutet får allvarlig kritik av Justitiekanslern

Karolinska institutet får allvarlig kritik av Justitiekanslern
Ärendehanteringen på Karolinska institutet har brister, tycker JK. Foto: Colourbox

Bristerna i diariet gör att Karolinska institutet, KI, får allvarlig kritik av Justitiekanslern, JK. Nu lovar universitetet bot och bättring.

Efter åratal av kritik har KI inte lyckats komma till rätta med sina problem med ärendehantering. JK skriver i ett beslut: ”Att myndigheten, trots detta, fortfarande inte har kommit till rätta med missförhållandena tyder på en närmast häpnadsväckande nonchalans”.

Det var redan för sju år sedan som JK fick upp ögonen för KI:s diarieföring. Då handlade problemen om att det inte fanns något kontrollsystem som gjorde det möjligt att veta vilka ärenden som var öppna, det vill säga pågående, eller stängda, det vill säga avslutade. Det gör att handläggning av ärenden kan dra ut och att offentlighetsprincipen motverkas, skriver JK i sitt beslut.

Problemen fanns kvar

Under 2010 gick JK igenom förteckningen av de ärenden som hade kommit in till KI före den 1 juli, men som inte avgjorts vid årsskiftet. Kontrollen visade att bristerna från 2005 fanns kvar och JK uttalade då kritik mot myndigheten och ville att KI skulle redogöra för hur personalen skulle utbildas. Året efter gjordes en liknande genomgång, då av 2011 års ärenden. Kontrollen visade att problemen fanns kvar och KI hade heller inte skickat med den efterfrågade redogörelsen.

Universitetsdirektören beklagade situationen i ett brev till JK i mars men lovade att prioritera arbetet med att komma till rätta med problemen och bland annat skapa en central registratorsfunktion. JK tycker att det är ”tillfredsställande” att KI nu har den insikten, men påpekar att förändringsarbetet kommer att följas upp.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida