Kvinnor som vill föda hemma avråds av personal i vården

Kvinnor som vill föda hemma avråds av personal i vården
Ingela Sjöblom har i sitt avhandlingsarbete undersökt kvinnors och barnmorskors upplevelser av hemförlossningar. Foto: privat

Men de får bra stöd av barnmorskor som valt att arbeta med hemförlossningar, visar forskning från Malmö högskola.

Ungefär en promille av kvinnorna i Sverige väljer att föda hemma. De har en stark tilltro till sin egen förmåga och känner sig trygga i hemmet eftersom de upplever att de kan vara sig själva och ha kontroll på sina egna villkor där.

 Emotionella argument

Men många av dem upplever att omgivningen, inte minst vårdpersonal, har försökt övertala dem att avstå från att föda hemma.

– De upplever att de uppfattas som ansvarslösa av omgivningen, som menar att de utsätter såväl sig själva som sitt ofödda barn för fara, säger forskaren Ingela Sjöblom.

Hon har i sitt avhandlingsarbete undersökt kvinnors och barnmorskors upplevelser av hemförlossningar.

Behövs saklig information

Både från vårdpersonal och bekanta är de argument som framförs mot hemförlossning oftare emotionella än baserade på vetenskaplig fakta.

– Kvinnor som överväger att föda hemma bör få saklig information om för- och nackdelar med de förlossningsalternativ som finns. Samtidigt behövs det alternativ till den högteknologiska förlossningsvården, säger Ingela Sjöblom.

De kvinnor hon intervjuat är generellt mycket nöjda med sina förlossningar och upplever att de har fått föda på sina egna villkor och som de själva velat.

– För många är detta en existentiell fråga, det handlar om tilltro till sig själv och livet, men också om hur man ser på risker, säger Ingela Sjöblom.

Hela kompetensen 

För barnmorskorna som arbetar med hemförlossningar innebär valet en livsstil. Det är också givande rent personligt. Flera av de barnmorskor Ingela Sjöblom intervjuade säger att som hembarnmorskor får de använda hela sin kompetens fullt ut.

Hemförlossningar är sällsynta i västvärlden. I Island och Danmark föder omkring två procent av kvinnorna hemma, i Norge och Sverige omkring en promille, och i Finland bara en handfull kvinnor om året.

Ingela Sjöblom försvarade sin avhandling Planerade hemförlossningar i Norden strax före jul.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida