Läkare utbildas för att kunna ge bättre vård på äldreboenden

Läkare utbildas för att kunna ge bättre vård på äldreboenden
-Efter många år av neddragningar är det positivt att det nu satsas på äldrevården, säger Anne Ekdahl, överläkare vid geriatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset och ordförande i Svensk geriatrisk förening. Foto: Landstinget Östergötland

Det finns stort behov av fler läkare med mer kunskap om patienter på särskilda boenden. Nu inrättas särskilda ST-kurser där läkare får fördjupad kunskap — bland annat av sjuksköterskor.

Det är Vrinnevisjukhuset i Norrköping som får statliga medel för att anordna en nationell kurs för ST-läkare. ST-kurserna i läkarinsatser på särskilt boende är de första i sitt slag i Sverige och riktar sig till både geriatriker och allmänläkare. I dag finns omkring 100 000 patienter, varav många multisjuka, på särskilda boenden. Behovet är stort av fler läkare med bättre kunskap om både sjukdomarna och om patienternas speciella vårdbehov.

Viktigt kunna samarbeta

– Ett särskilt boende är patientens eget hem, där är vi gäster och där ska vården ges på patientens eget villkor. Det ställer speciella krav på läkarna att arbeta utanför sjukhuset och tillsammans med kommunen, säger Anne Ekdahl, överläkare vid geriatriska kliniken på Vrinnevisjukhuset.

Anne Ekdahl framhåller också vikten av att läkarna kan samarbeta med sjuksköterskor och annan personal och berättar att man har sjuksköterskor som föreläsare inom flera områden på kursen.

– Inom geriatriken är vi beroende av varandra och har ett nära samarbete mellan yrkesgrupperna, säger hon.

Ett av delmomenten i kursen handlar just om sjuksköterskans roll. Andra kursmoment är bland annat:

• Lagstiftning, till exempel när det gäller tvångsåtgärder.
• Sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar, infektioner.
• Läkemedelsbehandling.
• Nutrition.
• Smärtbehandling och palliativ behandling.
• Demensutredning och behandling.
• Att möta anhöriga.

Hösten 2011 hålls den första utbildningsomgången.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida