Lärare anmäls för mobbning på specalistutbildning

En sjuksköterska som läser på distriktssköterskeutbildningen vid Högskolan i Halmstad har anmält flera lärare för mobbning.

När sjuksköterskan skulle söka in på en specialkurs fick hon enligt Hallandsposten.se veta att hon inte var behörig.

Hon överklagade beslutet men högskolan avslog med motiveringen att hon hade tagit för få poäng i andra kurser och att det under hennes praktik kommit fram att hon saknade flera baskunskaper som en sjuksköterska måste ha.

Sjuksköterskan vände sig då till överklagandenämnden på högskolan, som gav henne rätt. Hon kom alltså med på kursen. Men nu hävdar hon att tre lärare mobbat henne sedan i höstas och att mobbningen fortsätter.

I sin anmälan till högskolan påpekar hon bland annat att högskolan inte hjälpte henne när hon under stor vantrivsel bara fick göra ”undersköterskejobb” under sin praktik. Medan andra i klassen fick hjälp av skolan när de misslyckades på sina prov tvingades hon själv göra om sin tentamen för att komma ikapp de andra, hävdar sjuksköterskan i sin anmälan.

En särskild sakkunniggrupp ska nu gå igenom fallet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida