Lediga högskoleplatser finns på nätet

4 januari 2008

Det finns fortfarande möjlighet att komma in på en
högskoleutbildning under vårterminen 2008. Lediga studieplatser finns i denna nationella databas. Det gäller både enstaka kurser och program: www.studieplatser.nu

 

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida