LINKÖPING. Ny utbildning för biomedicinska analytiker

4 december 2008

Högskoleverket har beslutat att ge Linköpings universitet rätt att utfärda biomedicinsk analytikerexamen. Den nya utbildningen är på 180 poäng och startar hösten 2009.

»Linköpings universitet har ett föredömligt arbete när det gäller problembaserat lärande och interprofessionell träning. Att detta även byggs in i den planerade utbildningen är mycket positivt«, skriver Högskoleverket i sitt beslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida