Linköping ska utbilda bomedicinska analytiker

Högskoleverket har beslutat att ge Linköpings universitet rätt att utfärda biomedicinsk analytikerexamen. Den nya utbildningen startar hösten 2009.

11 november 2008

Förutsättningarna för att starta en biomedicinsk analytikerutbildning bedöms som goda. Det finns en kompetent lärargrupp, ändamålsenliga lokaler och modern utrustning, konstaterar universitetet på sin hemsida. 

”Linköpings universitet har ett föredömligt arbete när det gäller problembaserat lärande och interprofessionell träning. Att detta även byggs in i den planerade utbildningen är mycket positivt”, skriver Högskoleverket i sitt beslut.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida