Mälardalens högskola inför anonyma tentor

30 januari 2009

Sedan januari 2009 skrivs alla salstentor på Mälardalens högskola anonymt. Beslutet fattades efter att man framgångsrikt haft anonyma tentor på försök under höstterminen 2007. Under vårterminen 2008 hade 14 av landets 20 största universitet och högskolor redan infört, eller beslutat att införa, anonyma tentor. För högskolans studenter innebär det att risken för opartisk bedömning av tentaresultat försvinner. För lärarna är det också positivt då det inte kan ifrågasättas om de är objektiva i sin rättning.

www.mdh.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida