Masterutbildning. Umeåsatsar på glesbygd och psykiatri

Umeå startar i höst ett tvåårigt masterprogram som ska ge sjuksköterskor i glesbygd både bredd och fördjupad kompetens.

När vården utvecklas förändras även yrkesrollerna, så kanske är det ett tidens tecken att det börjar dyka upp allt fler utbildningar på masternivå till avancerad specialistsjuksköterska.

  • Linköping är i gång med att utbilda avancerade kirurgisjuksköterskor.
  • Skövde, som framför allt har utbildat distriktssköterskor på masternivå tidigare, planerar att återuppta det.
  • Ersta Sköndahl högskola startade förra våren ett masterprogram i vårdvetenskap med inriktning mot palliativ vård.??

I höst börjar även Umeå utbilda avancerade specialistsjuksköterskor. Inriktningarna blir psykiatri eller glesbygd.?

— Det finns ett glapp mellan läkare och sjuksköterskor som vården har bekymmer med i dag. Sjuksköterskor som kan ges mer avancerade uppgifter efterfrågas bland annat inom psykiatrin, säger Christine Brulin, professor och prefekt på institutionen för omvårdnad vid Umeå universitet.

Behovet inom psykiatrin och ett förslag från dåvarande landstingsdirektören om ”läkerskor” sammanföll med universitetets egna planer på att skapa en utbildning för avancerade specialistsjuksköterskor. Den nya utbildningen ger en master i omvårdnad och gör det möjligt att både fördjupa och bredda sig via valbara kurser. Förutom psykiatri blir det även en inriktning mot primärvård med glesbygdsperspektiv.??

I Storuman pågår utvecklingen av ett glesbygdsmedicinskt centrum där glesbygdsläkare utbildas och det var bland annat härifrån som önskemålet om specialistutbildade glesbygdssjuksköterskor kom. Sjuksköterskor i glesbygd ställs inför alldeles speciella problem. En del arbetar helt ensamma och behöver ha mycket breda kunskaper och det är inte ovanligt att man arbetar både inom ambulansen och som distriktssköterska. ?

— I Kanada och Australien finns en specialistkompetens som heter ”rural nursing”, men det har hittills inte funnits någon motsvarighet här i Sverige, berättar Christine Brulin.??

Precis som övriga specialistutbildningar för sjuksköterskor i Umeå ges även den nya masterutbildningen på distans, en form som universitetet har utvecklat en längre tid och som de anser fungerar väldigt bra. Förhoppningen är att det ska bli fler inriktningar i framtiden, om det finns resurser och om sjuksköterskor med avancerad kompetens efterfrågas. ?

Men nytänkandet på utbildningsområdet måste följas av beslut från politiskt håll. Socialstyrelsen och vårdgivarna måste också se över hur kunskapen ska tas till vara och vilka befogenheter de avancerade specialistsjuksköterskorna ska få.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida