Medicinsk abort hemma med hjälp av webben är lika säkert som i vården

Medicinsk abort hemma med hjälp av webben är lika säkert som i vården
När Women on Waves besökte Marocko 2012 blev stämningen upprörd då polisen skyddade motdemonstranter. I mitten Rebecca Gompert. Foto: TT

I dag doktorerar läkaren och aktivisten Rebecca Gomperts vid Karolinska institutet på säkra aborter via internet.

Att medicinska aborter är lika säkra då barnmorskor har hand om dem som då läkare gör det finns det flera studier på, liksom att kvinnorna är nöjdare med barnmorskorna och att de ökar tillgängligheten.

Instruktion på nätet

Nu visar läkaren Rebecca Gomperts i sitt avhandlingsarbete att den aborttjänst på nätet som Women on Web erbjuder kvinnor upp till graviditetsvecka nio i länder utan säker abortvård fungerar lika bra. Först efter tolv veckors graviditet tenderar de kirurgiska ingreppen efter hemma-aborten att öka.

Women on Web är en del av Women on Waves, en ideell holländsk organisation som Rebecca Gomperts startade 1999 för att ge kvinnor i länder med restriktiva abortlagar reproduktiv hälsovård och särskilt icke-kirurgiska aborter. Vårdfokus har tidigare skrivit om flera av organisationens resor som erbjudit medicinska aborter på sitt fartyg på internationellt vatten.

På organisationens hemsida finns en instruktion för kvinnor som vill göra abort men inte har någon läkare eller barnmorska som kan hjälpa dem. Där finns också information om var de kan få tag i läkemedlen, om komplikationer som kan uppstå och när de kan behöva söka vård.

Få komplikationer

I en av de studier som ingår i avhandlingen följdes 249 kvinnor upp med webbaserade enkäter, uppföljningsformulär, e-post och telefonsamtal efter sin medicinska abort i hemmet. Bara sju procent av dem genomgick kirurgiskt ingrepp efteråt.

Den vanligaste orsaken till besvär efter en abort är att rester av moderkakan finns kvar i livmodern. Det märks på långdragna blödningar som inte slutar och då görs en skrapning. Risken att få besvär ökar ju senare i graviditeten som aborten görs.

Forskargruppen undersökte också faktorer som ledde till kirurgi efter hemma-aborten. Av de 2323 kvinnorna i den studien hade 289 fått kirurgisk intervention efteråt, flest i Östeuropa och i Latinamerika med över 14 procent. Merparten gjordes på kvinnor som kommit långt i sin graviditet.

47 000 dödsfall

Cirka 21,6 miljoner osäkra aborter görs varje år. I omkring 47 000 fall leder de till att kvinnan dör och i åtskilliga fler fall skadas hon. En av studierna i avhandlingen utvärderade egen-administrerad medicinsk abort via nätet i Brasilien.

Bland de 307 kvinnor som lämnade uppföljningsdata hade flest gjort abort före vecka nio. Liksom i den tidigare studien var de kirurgiska ingreppen signifikant fler bland de tio procenten kvinnor som hade varit gravida i 13 veckor eller mer före sin medicinska abort, 45 procent.

Rebecca Gomperts försvarar sin avhandling Task Shifting in the provision of medical abortion vid Karolinska institutet i dag.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida