Näktergalarna flyger vidare

2 mars 2007

Näktergalarna, Malmö högskolas mentorsverksamhet för grundskoleelever, fyller tio år och exporterar samtidigt verksamheten till andra europeiska länder. Verksamheten går ut på att studenter tar emot elever från grundskolan och visar dem hur det är att studera på högskolan. Flera av studenterna går på sjuksköterskeutbildningen.

Nu har Näktergalarna inte bara spritt sig till andra högskolor i Sverige, utan ut över Europa. Näktergalar (som inte kallas näktergalar överallt) finns numera i Berlin, Freiburg, Stavanger, Girona, Ljubljana, Linz och Zug. www.mah.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida