Nästan 6 000 vill bli sjuksköterska

5 januari 2007

Färre söker till högskoleutbildningen, och antalet förstahandssökande till sjuksköterskeutbildningen vårterminen 2007 har också minskat något. Det visar statistik från Högskoleverket. Därmed bryts den uppgång för sjuksköterskeutbildningen som redovisades för höstterminen 2006, då antalet nybörjare på sjuksköterskeprogrammet ökade med 6 procent.

Antalet sökande till sjuksköterskeutbildningen vårterminen 2007 är 5 900 jämfört med drygt 6 000 vårterminen 2006. Barnmorseutbildningarna lockar omkring 350 sökande, specialistsjuksköterskeutbildningarna drygt 2 000.

www.hsv.se och www.vhs.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida