Nu ska utbildningarnas kvalitet kunna jämföras

Standarden på universitets- och högskoleutbildningarna ska säkras genom ett helt nytt utvärderingssystem.

Högskoleverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda hur utvärderingen skulle kunna se ut. Det nya systemet ska göra att lärosätena kan mätas mot varandra på ett rättvist sätt.

Högskoleverket har redan i dag ansvaret att dra in examensrätten för lärosäten som inte håller måttet. Förra året drogs till exempel examinationsrätten för utbildningen till biomedicinsk analytiker in vid högskolorna i Kalmar och Örebro, samt rätten att examinera röntgensjuksköterskor vid Växjö universitet.

Att regeringen vill ha fram ett utvärderingssystem hänger samman med att en större andel pengar kommer att delas ut till lärosäten som håller hög kvalitet på sina utbildningar. Det är därför viktigt att systemet för utvärderingar är trovärdigt, förutsägbart och rättssäkert.

Senast i september i år ska det nya utvärderingssystemet redovisas för regeringen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida