Ny chans att bli superspecialist i prehospital vård

Ny chans att bli superspecialist i prehospital vård
Björn-Ove Suserud driver tillsammans med sina kolleger den första masterutbildningen i vårdvetenskap med inriktning högteknologisk och prehospital vård. Bild: Privat

Högskolan i Borås blir först med en masterutbildning i vårdvetenskap inom högteknologisk och prehospital vård.

I höst kör Högskolan i Borås i gång med den nya masterutbildningen som är den första i landet i sitt slag.

Olika bakgrund

Det är Björn-Ove Suserud, sjuksköterska och professor, och hans kolleger vid institutionen för vårdvetenskap, som har sett behovet av en högre utbildning för sjuksköterskor med specialistutbildning inom akutsjukvård, anestesi, intensivvård, operation och ambulans.

En grupp som också är behörig är distriktssköterskor. De arbetar ofta ensamma hos patienter och kan stöta på situationer då det gäller att kunna göra korrekta bedömningar.

Egen master

Programmet är en påbyggnadsutbildning på specialistsjuksköterskeutbildningen och omfattar 60 högskolepoäng. Den genomförs på halvfart så det går att arbeta samtidigt. 

– Varje inriktning ska ha en egen master där man kan välja olika kurser, som till exempel distriktssjukvård, intensivvård, ambulans, säger Björn-Ove Suserud.

Innan sjuksköterskorna har kommit så långt går de en gemensam baskurs: Säker vård i högteknologisk och prehospital miljö. Därefter metodkurs och gemensamt examensarbete.

Har unik forskning

Ni är först i Sverige med just den här utbildningen, hur kommer det sig?

– Det bygger på att vi har mycket egen unik forskning inom ambulanssjukvård och intensivvård, vilket ger en stark bas för att utveckla programmet vidare.

Utbildningen är godkänd av Universitetskanslerämbetet. Ansökningstiden går ut den 15:e april.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida