Ny masterutbildning i evidensbasering

Hösten 2013 startar ett masterprogram i evidensbasering vid Göteborgs universitet. Till utbildningen bjuds företrädare för olika professioner och från olika områden in med tanken att olika expertgrupper ska mötas.

Sjuksköterskor, läkare, socionomer, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, administratörer och många andra professioner inviteras nu till en masterutbildning i evidensbasering. De sökande ska ha kandidatexamen och kan välja mellan att läsa fyra terminer på helfart, som leder till en masterexamen, eller på halvfart och få magisterexamen. Det går också att fortsätta halvfartsstudierna i ytterligare fyra terminer till en master.

Utbildningen har utformats i samråd med landsting, kommuner och statliga myndigheter. I informationen sägs att den ska ge en plattform för att förstå och arbeta med de utmaningar som tvärvetenskapliga och kunskapseffektiva verksamheter erbjuder. Att lära sig söka upp bästa tillgängliga kunskap, sovra och sammanställa den för att sedan kunna förändra är en del i utbildningen.

Tanken med en examen i evidensbasering är att programmet ska vara en mötesplats för olika professioner och syn på kunskap. Olika tekniker för evidensbasering är lämpliga beroende på var inom vård, skola eller omsorg man befinner sig. I dagens samhälle behöver olika expertgrupper samarbeta på ett kunskapsbaserat sätt, sägs i den presentation av utbildningen som finns på Göteborgs universitets webbplats.

Vill du veta mer

Utbildningen ges vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet.

Kontakt:

Morten Sager

Telefon: 031 786 47 22

Mejl: evidensbasering@gu.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida