Ny ordförande för studentkåren

1 september 2009

Sedan den 1 juli är Klas-Herman Lundgren ny ord-förande för Sveriges förenade studentkårer. Han är 27 år och läser molekylär bioteknik vid Uppsala universitet. Klas-Herman Lundgren bor i Uppsala och var fram till tillträdandet ordförande för Uppsala studentkår. ?

Till vice ordförande valdes Robin Moberg.??

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida