Ny specialistutbildning ska möta behoven i glesbygd

Ny specialistutbildning ska möta behoven i glesbygd
Christine Brulin, professor och prefekt vid Umeå universitets institution för omvårdnad, anser att den nya masterutbildningen för avancerade specialistsjuksköterskor är ett första steg mot en bredare yrkeroll. Foto: Mattias Pettersson

Det blev inget av förslaget med läkerskor i Västerbotten. Men i höst startar ett nytt tvåårigt masterprogram för sjuksköterskor vid Umeå universitet med inriktning mot psykiatri eller glesbygd.

Vårdfokus har tidigare berättat om förslaget att inrätta ”läkerskor” i Västerbottens läns landsting och om behovet av mer avancerade specialistsjuksköterskor.

Utvecklar kompetensen

Enligt Christine Brulin, professor och prefekt vid Umeå universitets institution för omvårdnad, sammanföll landstingets idé med universitets egna tankar om en mer utvecklad specialistsjuksköterskeutbildning. Men några renodlade läkerskor är det trots det inte tal om.

– Förre landstingsdirektören pratade om läkerskor, ett förslag som vi inte kunde acceptera. Men när vi tittade på hur det såg ut i landet och internationellt såg vi däremot ett starkt behov av att utveckla specialistsjuksköterskans kompetensområde. Därför har vi dragit igång den här utbildningen, säger Christine Brulin.

Särskilda behov i Norrlands inland

Diskussionen som följde har nu resulterat i en utbildning till avancerad specialistsjuksköterska där även en master i omvårdnad ingår. Under utbildningen kan fördjupningar mot bland annat psykiatri eller den nya formen ”primärvård med glesbygdsperspektiv” göras. Specialiseringen mot glesbygd är unik i Sverige.

– En sjuksköterska i Västerbotten jobbar i dag ofta inom både primär- och akutvården utan att ha kompetens för detta. Det är ett problem som vi ser mycket i Norrlands inland. Genom den här inriktningen där man kan fördjupa och bredda sig via valbara kurser möter vi upp det behovet, säger Christine Brulin.

Landstinget har stort ansvar

Även om termen läkerskor inte är direkt användbar i sammanhanget anser Christine Brulin ändå att detta är ett första steg mot en bredare yrkesroll för specialistsjuksköterskor. Men hur kompetensen används och vilka befogenheter sjuksköterskorna i slutändan får är upp till landstingen att avgöra säger hon.

– Verksamheterna och landstingen måste bestämma hur kunskapen tas tillvara. Vi ska också bistå, men huvudansvaret ligger på dem.

Till hösten startar universitet ytterligare ett specialistsjuksköterskeprogram inom onkologisk vård, vilket innebär att totalt nio specialistinriktningar finns att läsa i Umeå.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida