Områdesprov ny väg in i högskolan

4 maj 2007

Arbetet med de så kallade områdesproven går vidare. De testas som en tredje väg in i högskolan (vid sidan av betyg och högskoleprov). Det är i och för sig redan nu möjligt för universitet och högskolor att genom till exempel intervjuer anta studenter vid sidan av de två huvudvägarna, men ett nationellt utformat prov bedöms av Högskoleverket vara mer tillförlitligt.

De försök som gjordes i höstas (se till exempel Vårdfacket nr 10/2006) på redan antagna studenter fick ett positivt
mottagande och resultaten har nu analyserats. Under våren genomförs en ny provomgång, nu på gymnasieelever.

Målet är en försöksverksamhet med antagning genom områdesprov hösten 2008.

www.hsv.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida