Örebro vill hjälpa Värmland med biomedicinska analytiker

Örebro vill hjälpa Värmland med biomedicinska analytiker
Eva Oskarsson, chef för enheten för klinisk medicin i Örebro. Foto: Anders Liljenbring

När utbildningen i Karlstad läggs ner kan studenter från Örebro komma att göra sin praktik i Värmland.

I september i år meddelade Karlstad universitet att biomedicinska analytikerprogrammet läggs ner av ekonomiska skäl. De sista studenterna går ut vårterminen 2017.

Många befarar att det kommer att leda till svårigheter att rekrytera biomedicinska analytiker till laboratorierna i Värmland.

Biomedicinska analytikerutbildningen vid universitetet i Örebro, cirka tio mil öster om Karlstad, har därför börjat fundera på om inte deras studenter skulle kunna erbjudas att få göra delar eller hela sin verksamhetsförlagda utbildning i Karlstad.

Än inget klart

Än är ingenting klart, men Eva Oskarsson, chef för enheten för klinisk medicin i Örebro, bekräftar att inledande kontakter har tagits med de verksamhetsansvariga inom laboratoriemedicin på Centralsjukhuset i Karlstad.

– Det skulle kunna leda till att flera av dem som läser här i Örebro blir intresserade av att börja jobba i Karlstad, säger hon till Vårdfokus.

Eva Oskarsson tror också att det skulle kunna locka unga människor från Värmland att studera till biomedicinsk analytiker i Örebro om de vet att de kan få göra sin praktik i Karlstad.

Eventuellt utökar Örebro

Det har ryktats att biomedicinska analytikerutbildningen i Örebro även har funderat på att utöka antalet platser, just för att kompensera bortfallet i Karlstad.

– Det är inte aktuellt under 2015. Men på sikt är vår förhoppning att vi ska kunna göra det, säger Eva Oskarsson.

Stor oro i Värmlandslandstinget

Oron för att i framtiden inte kunna rekrytera tillräckligt med biomedicinska analytiker till labben i Karlstad och på andra orter i länet är stor inom landstinget i Värmland. Landstinget har skrivit ett protestbrev till rektorn för Karlstad universitet, Åsa Bergenheim, vars svar uppfattats som en knäpp på näsan av landstinget, enligt Nya Wermlands Tidningen.

Chefen för sjukhusets division för diagnostik, Eva Stjernström, har i ytterligare ett brev till universitetet förklarat att rektorn i sitt svar till landstinget förmedlat såväl felaktiga siffror som grova förenklingar.

Enligt Nya Wermlands Tidningen påstår rektorn att universitetet under de närmaste tre åren kommer att utexaminera 180-190 biomedicinska analytiker. Men enligt Eva Stjernström blir det som mest 48 stycken, under förutsättning att alla fullföljer sin utbildning.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida