Osteopati kan lindra smärta efter operation

Osteopati kan lindra smärta efter operation
Kristofer Bjerså, specialistsjuksköterska inom kirurgisk vård vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, lägger på fredag fram sin avhandling vid Sahlgrenska akademin.

Efter stora operationer kan osteopati ge en viss smärtlindring, däremot inte TENS, transkutan elektrisk nervstimulering. Kristofer Bjerså, specialistsjuksköterska i kirurgisk vård, har undersökt om två komplementär- och alternativmedicinska terapier har någon effekt.

I sin avhandling såg Kristofer Bjerså att patienter som genomgått operation av bukspottskörteln och behandlades med TENS inte upplevde någon smärtlindring. Tvärtom, sladdarna innebar ett hinder och behandlingen var heller inte försvarbar ur ett hälsoekonomiskt perspektiv.

– Alternativet var att ge en morfininjektion vilket kostar 4 kronor jämfört med 200 kronor för enbart TENS-utrustningen. Sen tillkommer utbildning av patienterna, kontroller och justeringar, säger Kristofer Bjerså.

Patienter som fått matstrupen opererad genom thorakotomi, ett snitt mellan revbenen, och behandlades med osteopati upplevde däremot en viss smärtlindring. Också stelheten i bröstkorgen minskade.

Både skeptiska och vetgiriga

I avhandlingen har Kristofer Bjerså också tittat på vilken attityd vårdpersonalen vid Sveriges sju universitetssjukhus har gentemot komplementär- och alternativmedicinska terapier.

Resultatet visar bland annat att personalen tycker att det är viktigt med mer kunskap om metoderna och att de vill lära sig mer, även om det finns en viss skepticism.

– Det är ett kontroversiellt ämne. Det såg jag när jag skickade ut enkäterna. Men jag som forskare är varken för eller emot. Då troligtvis hälften av Sveriges befolkning använder sig av komplementär medicin är det ett demokratiskt problem om forskningen blundar för området, säger Kristofer Bjerså.

Sverige utan officiell hållning

År 2002 gick Världshälsoorganisationen, WHO, ut med att alla länder bör ta ställning till traditionell, komplementär och alternativ medicin. Sverige har ännu inte någon officiell hållning och det är mot den bakgrunden Kristofer Bjerså forskar.

Fakta ostoepati

  • Vid osteopati  används händerna som redskap i diagnos och behandling.
  • Osteopater försöker hitta de bakomliggande orsakerna till besvären.
  • Genom att förbättra funktionen påverkas bland annat cirkulationen, det lymfatiska systemet och nervsystemet så att kroppens självläkning kan fungera optimalt.

Källa: Svenska Osteopatförbundet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida