Rangordning av högskolor

Regeringen vill ranka högskolorna och har därför gett Högskoleverket uppdraget att kartlägga och analysera olika system för hur det kan gå till. Högskoleverket ska även utvärdera om rankning fungerar som drivkraft i kvalitetsarbetet och om den påverkar studenters val av högre utbildning. Uppdraget ska vara klart den 15 november 2008.

www.regeringen.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida