Region för hållbart lärande

3 augusti 2007

Skåne har av FN utsetts till RCE-region, det vill säga region för hållbart lärande. Syftet är att lärosätena inom en sådan region tillsammans med det omgivande samhället ska arbeta för att sprida lärande för hållbar utveckling. I den skånska RCE-regionen, som är den första i Norden, ingår Malmö högskola, Malmö stad, Region Skåne, Lunds universitet och Lunds stad. I världen finns 35 RCE-regioner.
www.mah.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida