Riksdagsledamot vill snabbutbilda sjuksköterskor till läkare – igen

Riksdagsledamot vill snabbutbilda sjuksköterskor till läkare – igen
Cecilia Widegren (M) tycker att läkarbristen kan lösas genom att snabbutbilda sjuksköterskor.

Men förslaget tilltalar inte Vårdförbundet.

Det är riksdagsledamoten Cecilia Widegren (M) som än en gång motionerar i riksdagen om att sjuksköterskor ska kunna snabbutbildas till läkare. Som skäl anger läkarbristen.

Det är andra gången hon motionerar om samma sak. När hon för sex år sen lade fram en motion med exakt samma innehåll som det hon nu presenterat för riksdagen vann det inget gehör. Såväl Vårdförbundet som Läkarförbundet tyckte att det var en dålig idé. Det gör Vårdförbundet fortfarande. Framförallt anses det märkligt med tanke på den stora brist på sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor som råder i landet.

– Man kan ju inte ta från ett bristyrke till ett annat bristyrke. Det blir bara ett moment 22, säger Ulla Falk, förbundsombudsman med ansvar för utbildningsfrågor.

Ulla FalkUlla Falk, förbundsombudsman på Vårdförbundet.

Cecilia Widegren anser att sjuksköterskeutbildningen kan vara en bra grund att rekrytera fler läkare ifrån. Eftersom erfarna sjuksköterskor har så mycket sjukhuspraktik borde deras läkarutbildning kunna vara kortare än den traditionella läkarutbildningen.

Inte heller det argumentet köper Vårdförbundet.

– Det är två olika och helt självständiga vetenskapliga kunskapsområden. Det ena är medicin, det andra omvårdnad/vårdvetenskap. Sen är det alltid bra om man har erfarenheter från vården när man ger sig in i ett vårdyrke. Men det gäller alla vårdutbildningar, säger Ulla Falk.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida