(S) vill se långsiktig strategi för specialistsjuksköterskor

Socialdemokraterna varnar för bristen på specialistutbildade sjuksköterskor och anser att det behövs en strategi för hur de som utbildar sig ska få betalt  — men vill inte låsa sig för specialistutbildning med lön.

I en motion till den socialdemokratiska partikongressen krävde Ann-Marie Johansson i Åre arbetarekommun att sjuksköterskors specialistutbildning ska ingå i sjuksköterskeyrket och att de ska få lön under utbildningstiden.

Men så långt ville inte partikongressen sträcka sig, utan ansåg motionen besvarad med hänvisning till mer allmänna formuleringar i ett utlåtande om hälso- och sjukvård. Där slår man fast att bristen på allmänläkare, geriatriker och psykiatriker liksom på specialistutbildade sjuksköterskor är ett problem som riskerar att bli ännu större framöver.

Därför behövs det en långsiktig strategi för att tillgodose behovet av utbildad personal, sägs det.

En sådan strategi ska bedöma hur omfattande de olika utbildningarna ska vara och hur innehåll och utbildningsinriktningar ska förnyas. Hur ersättningssystemen ska se ut för sjuksköterskor som specialistutbildar sig måste också klarläggas i en sådan strategi, står det.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida