S vill starta specialistutbildning för undersköterskor

Socialdemokraterna i Stockholm vill höja yrkets status.

De senaste 20 åren har antalet undersköterskor minskat kraftigt i vården. Socialdemokraterna i Stockholm anser att yrkeskåren behövs för att garantera patientsäkerheten och skapa bra vårdteam och vill därför utreda om det ska skapas en specialistutbildning för undersköterskor.

– Målet med denna satsning är att förbättra omhändertagandet i vården, få in mer personal och öka yrkets attraktivitet. Vi tror även att detta är ett steg i rätt riktning för att läkare ska lägga mindre tid på administration och mer tid på patienten, säger oppositionslandstingsrådet Helene Hellmark Knutsson (S).

Socialdemokraterna i Stockholm vill även ta fram en kompetensförsörjningsstrategi där det bland annat skulle bli rutin att ta hänsyn till personalfördelningen i landstinget när nyanställningar görs.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida