Så ska Karolinska få tillbaka sin examensrätt

För att få tillbaka examensrätten på sjuksköterskprogrammet rekryterar Karolinska institutet i Stockholm nu två professorer och tio lektorer i omvårdnad. Senast den 15 november måste ansökan om ny examensrätt vara ivägskickad.

De två professorerna ingår i en större rekryteringskampanj för att höja kvaliteten på utbildningen och namnen är ute på remiss hos sakkunniga.

Båda ska ha sjuksköterskebakgrund och omvårdnad som huvudämne.

Den ena professorn ska inrikta sig mot utbildning och den andra mot forskning.

Dessutom ska tio lektorer rekryteras varav fyra intervjuas inom kort.

Sparkade 30-tal lärare

Nyanställningarna sker efter att Karolinska institutet, KI, har gjort sig av med ett 30–tal icke disputerade lärare.

I våras betecknade rektor Harriet Wallberg–Henriksson läget som traumatiskt. Personalen, som svävade i ovisshet om vem som skulle få gå, kallade det ”psykisk tortyr”.

– Uppsägningarna har varit det smärtsammaste, säger Christina Forsberg, programdirektor.

Ska delta mer i utbildningen

Som Vårdfacket tidigare har rapporterat har KI sjösatt en rad andra åtgärder för att få tillbaka examensrätten. Huvuddragen är att disputerade lärare frigörs från administrativa uppgifter för att kunna delta mer i utbildningen, den verksamhetsförlagda utbildningen har ökats och huvudämnet omvårdnad har definierats tydligare.

Kritikerna menar dock att sjuksköterskeprogrammet kommer i skymundan av läkarutbildningen. Till exempel ska KI minska antalet platser på sjuksköterskeprogrammet med 40 stycken samtidigt som läkarstudenterna ska bli fler. Men enligt dekanus Sari Ponzer handlar inte det om olika prioriteringar.

– Absolut inte. Det är regeringen som reglerar antalet läkarplatser och det handlar om två helt olika utbildningar. Vår bedömning är att vi har haft för stora kullar på sjuksköterskeprogrammet, därför har vi valt att minska. Om det finns förutsättningar kan vi öka antalet platser efter hand, säger hon.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida