Samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom bekräftat

Samband mellan kreativitet och psykisk sjukdom bekräftat
Människor som arbetar med kreativa yrken söker i större utsträckning vård för psykisk sjukdom, visar en ny studie från Karolinska institutet i Stockholm. Arkivbild: Mostphotos

Enligt en studie från Karolinska institutet i Stockholm vårdas personer med kreativa yrken oftare än andra för psykisk sjukdom. Särskilt starkt är sambandet mellan schizofreni och författarskap.

Att kända kreatörer som August Strindberg, Gustaf Fröding och Virginia Woolf alla lidit av psykisk sjukdom behöver inte vara en slump. I alla fall inte om man ska tro den registerstudie som nyligen färdigställts av en forskargrupp på Karolinska institutet. Resultatet visar nämligen att psykisk sjukdom är vanligare inom familjer där konstnärliga yrken är överrepresenterade.

1,2 miljoner deltagare

I studien, som inkluderar både öppen- och slutenvård, ingår nära 1,2 miljoner patienter. Omfattningen på studien är stor eftersom även patienternas släktingar har kartlagts. Samtliga personer i studien har matchats mot friska kontrollpersoner.

Redan förra året kunde forskargruppen visa på samband mellan kreativitet, bipolaritet och schizofreni . Dessa samband har nu utvidgats till andra psykiatriska diagnoser, bland annat depression, ångest, autism, adhd, alkoholism, drogmissbruk och anorexi.

Förhöjd självmordsrisk

De kreativa yrkesgrupper där psykiska problem är överrepresenterade är bland andra dansare, forskare och fotografer. Bland författare är problem som schizofreni, depression och ångest extra påtagliga. Enligt studien löper författare närmare 50 procent högre risk att begå självmord jämfört med befolkningen i stort.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida