Sjuksköterskehögskolor vill ha del av forskningspengar

Visa att regeringen tror på mångfald och idéburen verksamhet och ge oss en statlig miniresurs för forskning 2009, skriver rektorerna för tre sjuksköterskehögskolor i ett brev till högskole- och forskningsminister Lars Lejonborg.

Att våra högskolor inte får direkta forskningsanslag rimmar illa med principer om likvärdiga villkor och någorlunda lika förutsättningar att bedriva högskoleverksamhet i Sverige. Man kan undra om det är i enlighet med EU:s regler, skriver rektorerna.

Förespeglades pengar

Sedan hösten 2001 har Ersta Sköndal högskola, Sophiahemmet högskola och Röda korsets högskola försökt få avtal om forskning och forskarutbildning och våren 2007 förespeglades de att pengar kunde komma om inte förr så i samband med forskningspropositionen. 

I höstens forskningsproposition konstaterades det att samtliga lärosäten bör få en garanterad minimiresurs för forskning med 8 000 kronor per helårsstudent.

Men vid ett möte någon vecka efteråt förklarade statssekreteraren, enligt rektorerna, att de inte tillhörde kretsen ”alla högskolor” eftersom de inte hade fått några pengar tidigare och inte hade något staligt avtal om forskningsuppdrag.

Moment 22

”Det är alltså ett klassiskt exempel på moment 22”, skriver de tre, ”vi får inga statliga forskningsmedel därför att vi inte har något avtal och vi får inget avtal därför att vi inte har några statliga medel för forskning.”

De tre högskolorna utbildar cirka hälften av alla sjuksköterskor i Stockholmsregionen, liksom specialistsjuksköterskor och magisterstudenter. Högskolorna driver också uppdragsutbildning åt landstinget och andra.

”Vi står också redo att åta oss större statliga utbildningsuppdrag när bristen på sjuksköterskor, specialistsjuksköterskor och annan vårdpersonal inom kort kommer att leda till att antalet utbildningsplatser måste utökas”, skriver de.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida