SKL: Nyutexaminerade behöver följas upp

Hur nyutexaminerade klarar av att möta vardagen i vården behöver följas upp, anser Gunilla Strand.

Hon är utredare på avdelningen för lärande och arbetsmarknad på arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, skl.

– Det är en brist att man följer upp detta på så få ställen, säger Gunilla Strand.

Den kritiken delar skl med Högskoleverket, men när den verksamhetsförlagda utbildningen får underkänt träffar det negativa omdömet också landsting och kommuner. Är Högskoleverkets kritik orättvis? Gunilla Strand säger att hon inte kan bedöma det.

Men hon tycker inte att det är dags för en at-tjänstgöring också för sjuksköterskor. Just nu är det viktigast att utvärdera hur det verkligen ser ut och därefter utveckla utbildningen.

Hon tycker att det har hänt mycket bra under de senaste åren med den verksamhetsförlagda utbildningen, landsting och kommuner arbetar med att utveckla den. Och kombinationstjänster vill skl se fler av.

– Att det ska inrättas fler kombinationstjänster har skl verkat för genom åren, säger Gunilla Strand.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida