Missnöjda studenter

Sophiahemmet granskar utbildningen efter kritiken

Sophiahemmet granskar utbildningen efter kritiken
Sophiahemmet högskolas rektor Johanna Adami säger i ett pressmeddelande att de nu låter genomföra en oberoende extern utredning.

Efter tumultet med lärare som sagt upp sig och missnöjda studenter tillsätter rektorn för Sophiahemmet högskola nu en extern oberoende utredning av specialistutbildningen för ambulanssjuksköterskor.

Som Vårdfokus tidigare berättat har en omorganisation på Sophiahemmet högskola lett till att så gott som samtliga specialistutbildade lärare i protest har sagt upp sig från programmen i ambulanssjukvård och akutsjukvård. Det har orsakat stort missnöje bland studenterna som i flera omgångar krävt att de båda erfarna programansvariga får tillbaka sina gamla roller.

Höstens intag till ambulanssjuksköterskeutbildningen är stoppat. De studenter som nu går utbildningen har vädjat till andra högskolor och universitet att ta över klassen, tillsammans med de specialistkompetenta lärarna eftersom de anser att kvaliteten på utbildningen inte längre håller måttet.

Extern utredning

Sent i går eftermiddag meddelade rektorn Johanna Adami via ett pressmeddelande att hon har beslutat tillsätta en extern oberoende utredning av specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot ambulanssjukvård.

Syftet sägs vara att säkra att ambulansprogrammet planerats och genomförts enligt Sophiahemmets egna kvalitetskrav samt följt de regelverk som styr högskolor i Sverige.

– Eftersom ambulansprogrammet tidigare underkänts av Universitetskanslersämbetet, godkänts efter inlämnad åtgärdsplan men nu kritiserats av studenter, föranleder det oss att låta granska om den tidigare framtagna åtgärdsplanen varit tillräcklig, säger Johanna Adami i pressmeddelandet.

Ny kritik från studenterna

Flera studenter har efter beskedet skrivit upprörda mejl till Vårdfokus. De menar att utredningens fokus riktas åt fel håll.

”Man framställer det som att utredningen tillkommit efter att vi studenter kritiserat utbildningen som den var innan omorganisationen vilket givetvis är helt felaktigt. Kritiken riktar sig mot resultatet av hur utbildningen blivit efter omorganisationen.”, skriver en av studenterna.

Utredningen startar under maj månad och beräknas vara klar lagom till terminsstarten hösten 2017.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida