Succé för projekt som lär personal svenska

Succé för projekt som lär personal svenska
Gamla har klagat hos kommunen över att personalen inte kan svenska. Foto: Colourbox.

Majoriteten av personalen inom omsorgen i Stockholms län har inte svenska som första språk. Nu pågår ett projekt där de får lära sig svenska, och där infödda kolleger får lära sig att stötta i stället för att kritisera.

Inom omsorgen för äldre och funktionshindrade i Stockholms län har många anställda svårigheter att förstå och göra sig förstådda på svenska. Gamla har klagat hos kommunen och Socialstyrelsen. Och kolleger och chefer har irriterats över merarbetet när en kollega, på grund av språksvårigheter, inte klarar alla sina arbetsuppgifter.

Men det ska bli ändring. Det nya arbetslivet kräver att personalen ska kunna hålla i anhörigträffar, vara kontaktpersoner och – inte minst – dokumentera omsorgen. Med ekonomiskt stöd från Europeiska socialfonden, och med bland andra Vårdförbundet som samverkanspartner, driver Äldrecentrum i Stockholm sedan ett år tillbaka projektet Språksam.

Alla är med

22 arbetsplatser och 1 600 anställda inom Stockholms län omfattas. Alla anställda på en arbetsplats är med – vare sig de har svenska som modersmål eller som andra språk. Chefer och medarbetare får coachning, handledning och utbildning, och 300 särskilt utvalda får dessutom individuell utbildning i svenska och vård och omsorg.

Projektets syfte är inte bara att lära ut svenska. Viktigt är också att lära svensktalande chefer och medarbetare vad det innebär att inte kunna språket, och att ge dem metoder att stötta i stället för att kritisera.

Tar språkproblemen på allvar

– Det här är det första projektet som tar problemet med språkbristen på allvar, och som gör det tydligt att det inte bara är individens sak att göra något åt problemen, säger Kerstin Sjösvärd, projektledare på Äldrecentrum.

En halvtidsutvärdering som presenteras i juni visar att projektet har blivit något av en succé.

– Det har blivit en mer positiv stämning på arbetsplatserna. Förståelsen har ökat och chefer har lärt sig att stötta i stället för att kritisera.

Nu är målet att förändra svenska för invandrare och den kommunala vuxenutbildningen.

– Vårt mål är att undervisningen ska bli mer arbetsplatsorienterad, säger Kerstin Sjösvärd.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida