Sverige satsar stort på biomedicinsk forskning

Sverige satsar stort på biomedicinsk forskning
I dag slöts ett avtal mellan om en storsatsning på svensk biomedicinsk forskning.

Med syfte att stärka Sveriges position som en världsledande nation inom biomedicinsk forskning satsar Vetenskapsrådet på en nationell infrastruktur för kemisk biologi vid Karolinska institutet.

I dag slöts ett avtal mellan Vetenskapsrådet och Karolinska institutet som innebär att KI ska bygga upp två nya nationella infrastrukturer för forskning inom biomedicin. De ska ge forskare både i Sverige och i hela världen tillgång till laboratorier och provsamlingar samt kvalificerad service för att använda dem.

Långsiktigt viktig satsning

CBCS (Chemical biology consortium Sweden) består av ett nytt laboratorium för kemisk biologiforskning vid Karolinska institutet som ska samordnas med befintliga verksamheter vid Umeå och Uppsala universitet. Centrumbildningen ska skapa möjligheter för forskare att identifiera och utveckla bioaktiva små molekyler genom bland annat screening och läkemedelskemi.

Den nya organisationen får 55 miljoner kronor av Vetenskapsrådet och ses som en långsiktigt mycket viktig satsning för svensk forskning.

Biobanker en guldgruva

Karolinska blir dessutom värduniversitet för BBMRI.se, Svensk nationell forskningsinfrastruktur för biobankning och analys av biologiska prover, där man kommer att bygga upp en internationellt ledande infrastruktur för sparande och analys av prover från patienter och friska frivilliga.

Biobanken ger nya möjligheter att upptäcka sjukdomar på ett tidigt stadium och avgöra vad som är bästa behandlingen för en viss sjukdom.

Den ger också möjlighet att mäta sammansättningen av människors arvsmassa. BBMRI.se får 148 miljoner från vetenskapsrådet för åren 2010-2014 och KI bidrar med ytterligare 30 miljoner.

– Sverige sitter på en veritabel guldgruva med sina biobanker och personregister som ger unika förutsättningar för världsledande forskning inom dessa områden. Med de här satsningarna kan svensk forskning ta en ledande roll i de internationella samarbeten som nu byggs upp, säger Lars Börjesson, huvudsekreterare vid Vetenskapsrådet.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida