Transplantation av hjärnceller återupptas i Lund

Kan vi ersätta de celler som dör i våra vanligaste hjärnsjukdomar? Det ska europeiska hjärnforskare nu ta reda på. Inom ramen för studien kommer fem parkinsonsjuka patienter att få hjärnceller transplanterade på Skånes universitetssjukhus i Lund i början av nästa år.

Europastudien, som går under beteckningen Transeuro, leds från Lunds universitet. Resultatet kommer att vara avgörande för om cellterapi får en framtid som gångbar terapi i behandlingen av Parkinsons sjukdom, enligt ett pressmeddelande från Lunds universitet.

Metoden att transplantera nervceller utvecklades av hjärnforskare i Lund redan på 1980-talet, den första patienten opererades 1987. Sedan stötte forskningen på diverse hinder och när två amerikanska studier visade negativa resultat i början av 2000-talet upphörde celltransplantationerna.

– Vi har nu hårdgranskat de amerikanska studierna i ett försök att både optimera tekniken, ta fram ett bättre patienturval och genomföra en mer individanpassad uppföljning. Vi har gott hopp om att resultaten kommer att se annorlunda ut denna gång, säger Håkan Widner som ansvarar för patientrekryteringen till den del av studien som ska göras i Lund.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida