Trenden vänder för högskoleprovet

4 april 2008

Första lördagen i april skrev cirka 43 000 personer högskoleprovet. Antalet anmälningar till högskoleprovet har minskat kraftigt vid de senaste fem provtillfällena. Men nu ser trenden ut att vända. Till vårens prov var minskningen endast 1,5 procent jämfört med förra våren. Det betecknar Högskoleverket som marginellt. Stockholm står för den största ökningen med nästan 1 250 fler anmälningar än i fjol. Göteborgsregionen har tappat flest anmälningar, 426 färre än förra året.

www.hogskoleprovet.se

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida