Trots bombdåd startas ny sjuksköterskeutbildning i Afghanistan

Trots bombdåd startas ny sjuksköterskeutbildning  i Afghanistan
Dr. Khadeja Safi, till höger, tillsammans med en elev på den nya skolan i Mehtarlam. Foto: Svenska Afghanistankomittén

Svenska Afghanistankommittén, som länge arbetat med barnmorskeutbildningar i landet, har nu även öppnat en skola för sjuksköterskor. I Mehtarlam, öster om Kabul, ska 24 unga kvinnor under två år utbildas till landsbygdssjuksköterskor.

Vårdfokus har tidigare berättat om Svenska Afghanistankommitténs utbildning av barnmorskor. I höstas drabbades en av kommitténs skolor i Maidan Shahr söder om Kabul av ett bombdåd, ett dåd som talibanerna senare tog på sig skulden för. Byggnaden totalförstördes och skolan tvingades flytta all sin verksamhet till en annan del av staden.

Men nu blickar kommittén framåt och i torsdags i förra veckan invigde man tillsammans med den norska Afghanistankommittén en ny utbildning för sjuksköterskor. Målsättningen med utbildningen, som ska bedrivas i staden Mehtarlam öster om Kabul, är att utbilda sjuksköterskor som ska arbeta med förebyggande vård på landsbygden. Sjuksköterskorna ska kunna vårda både friska och sjuka personer, familjer och hela byar. Tanken är också att de i framtiden ska jobba i närheten av de distrikt de kommer ifrån.

Sjuksköterskeutbildningen är tvåårig och har stora likheter med barnmorskeprogrammet som de svenska och norska Afghanistankommittéerna drivit sedan 2004.

Projektet finansieras av det statliga biståndsorganet Sida.

Mer om ämnet

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida