Tydligare karriärväg för forskare

En  postdoktoranställning – i öppen konkurrens, det föreslår nu en statlig utredning. I dag rekryteras nyblivna disputerade ofta direkt av äldre forskare utan formella prövningar och på tidsbegränsade projekt.
– Detta missgynnar kvinnor eftersom de flesta professorer är män, och män har en tendens att framför allt se andra män. Antagningen ska bygga på värderingar av de sökandes meriter och på kvaliteten i de planerade projekten, säger Ann Numhauser-Henning som lett utredningen om det nya befattningssystemet.

Utredningen föreslår en helt ny befordringsgång inom högskolor och universitetet. Det första steget i karriären för den som har avlagt doktorsexamen ska vara att i öppen konkurrens söka en postdoktoranställning.
Som nästa steg i karriären ska de som har gjort sin tvååriga postdoktoranställning kunna söka en renodlad fyraårig forskningstjänst som »biträdande lektor«. Även den tjänsten söks i öppen konkurrens. Efter tjänstgöring som biträdande lektor ska forskaren ha rätt att prövas för fast anställning. Titeln blir då »biträdande professor« och motsvarar närmast dagens docent.

Förslaget lämnades till utbildningsdepartementet i december 2007 och kan tidigast träda i kraft 2009.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida