UMEÅ. Tre sjuksköterskor blir professorer?

1 september 2009

Under första halvåret i år har tre sjuksköterskor vid Umeå universitet befordrats till professorer på medicinska fakulteten. Sist ut är Sture Åström, som tillträdde sin professorstjänst den 1 juli.?

– Kanske får jag mer tid till forskning i och med att jag har blivit professor, hoppas han.?

Sture Åström har en bakgrund som psykiatrisjuksköterska. Doktorsavhandlingen handlade om attityder, empati och utbrändhet bland personal inom geriatrisk vård och akutvård.?

Christine Brulin utnämndes till professor i februari. Hon är sjuksköterska och har en specialistutbildning i intensivvård. Ett av hennes projekt handlar om hur brandmäns och polisers hälsa påverkas i samband med att de tar hand om svårt sjuka personer.?

Den tredje är Birgit Rasmussen Holritz. Hennes forskningsområde handlar främst om palliativ vård och vård i hemmet sett från olika patientgruppers perspektiv.?

Alla tre kommer att installeras vid den årliga ceremonin den 24 oktober.??

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida