Undersköterskor ska lättare kunna läsa vidare till sjuksköterska

Regeringen vill att undersköterskornas utbildning ändras så att de som vill lättare ska kunna läsa vidare till sjuksköterska.

20 augusti 2012

Sedan 1992-93 har andelen elever i vård- och omsorgsutbildningar sjunkit stadigt. För att locka fler till utbildningarna presenterar regeringen i dag förslag på hur de kan stärkas.

En särskild undersköterskeexamen ska utredas och vårdprogrammet ska få en tydlig inriktning för dem som vill läsa vidare till sjuksköterska. I ett pressmeddelande säger utbildningsministern Jan Björklund att trenden måste vändas när det gäller vårdprogrammet.

– Undersköterskor och sjuksköterskor är hörnstenar i en fungerande äldreomsorg och sjukvård.

Det är Skolverket som fått i uppdrag att leda utredningen.

Senaste jobben

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida