Undersköterskor ska lättare kunna läsa vidare till sjuksköterska

Regeringen vill att undersköterskornas utbildning ändras så att de som vill lättare ska kunna läsa vidare till sjuksköterska.

Sedan 1992-93 har andelen elever i vård- och omsorgsutbildningar sjunkit stadigt. För att locka fler till utbildningarna presenterar regeringen i dag förslag på hur de kan stärkas.

En särskild undersköterskeexamen ska utredas och vårdprogrammet ska få en tydlig inriktning för dem som vill läsa vidare till sjuksköterska. I ett pressmeddelande säger utbildningsministern Jan Björklund att trenden måste vändas när det gäller vårdprogrammet.

– Undersköterskor och sjuksköterskor är hörnstenar i en fungerande äldreomsorg och sjukvård.

Det är Skolverket som fått i uppdrag att leda utredningen.

Hämtar fler artiklar
Till Vårdfokus startsida